Прва истраживања Златибора спроведена су још крајем XIX века. Геолошка истраживања су започели еминентни геолози тог доба – Жујовић, Живковић, Илић и др. Прва комплексна геохидролошка истраживања се врше у другој половини XX века. Хомогени геолошки састав Златиборског масива, највећег серпентинског масива у и сложен структурни склоп, заједно са околним стенама условили су развој јединственог хидрогеолошког система и појаве специфичних подземних вода, веома ретких по свом хемијском саставу. Прва флористичка истраживања Златибора спровео је Јосиф Панчић и то крајем XIX века.