О нама

Влада Републике Србије је поверила на управљање Парк природе "Златибор" ...

Детаљније ...

Оснивачка и друга документа

Детаљније ...

Положај

Парк природе „Златибор“ се налази у југозападној Србији.

Детаљније ...

Историјат

Прва истраживања Златибора спроведена су још крајем XIX века.

Детаљније ...

Стазе

Негбина-Караула

Детаљније ...

Љубиш-Муртеница

Детаљније ...

Златибор-Споменик-Чукер

Детаљније ...

Семегњево-Савино брдо

Детаљније ...

Семегњево-Виогор

Детаљније ...

Чавловац-Кобиља глава

Детаљније ...

Семегњево-Лечића врх

Детаљније ...

Јабланица-Љуљаш

Детаљније ...

Доње село-Дубрава

Детаљније ...

Рибница-Лиска

Детаљније ...

Семегњево-Лупоглав

Детаљније ...

Гостиље-Чигота

Детаљније ...

Тетребовац-Штековци

Детаљније ...

Стубло-Омарски поток

Детаљније ...

Манастир Увац-Крвавац

Детаљније ...

Колијевка-Орлић

Детаљније ...

Јечмиште-Врх Бандера (Торник)

Детаљније ...

Јокина ћуприја-Јеље-Коњодер

Детаљније ...

Муртеница-Драглица-Тавничко језеро

Детаљније ...

Доброселица-Марића Стена

Детаљније ...

Флора и фауна

Специфичност флоре и вегетације условљена је утицајем серпентинске геолошке подлоге ...

Детаљније ...

Културна добра

Посебну лепоту и препознатљивост Парка природе „Златибор”, даје традиционалан начин живота у старовлашком типу насеља, са дводелном брвнаром ...

Детаљније ...

Вредности Парка природе

Oвај простор чине посебним и врeдним серпентински пашњаци и голети, са јединственом ендемичном флором, бројним значајним представницима фауне и вегетације ...

Детаљније ...

Контакт

ШУ "Златибор" Златибор

Јеврејско брдо 62, Златибор

+381 31 841 278