• Назив стазе: ГОСТИЉЕ - ЧИГОТА
 • Дужина стазе: 17 км
 • Тежина стазе: средње тешка
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 7 часова
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: Гостиље, Раковица, Раковичка пећина, Зауглина, врх Чигота.
 • Почетак стазе: Гостиље
 • Kрај стазе: Гостиље
 • Висинска разлика: 854 м
 • Опис стазе:
 • Препоручени смер кретања: Гостиље - Засеок Митровићи - Раковица - Раковичка пећина - Врх Чигота - Заузглина - Гостиље
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе се налази планинарски дом у Муртеници у изградњи, ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у селу Семегњево у изградњи.
 • Напомена: последњи пут је обновљена у пролеће 2021. године.