• Назив стазе: СЕМЕГЊЕВО - САВИНО БРДО
 • Дужина стазе: 14,4 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 5 часова и 10 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: Старе колибе - Пишчевића колибе, Лесков вис - видиковац, Савино брдо - видиковац.
 • Почетак стазе: Вратановац - изнад села Семегњево на неких 500 метара
 • Kрај стазе: Вратановац - изнад села Семегњево на неких 500 метара
 • Висинска разлика: 460 м
 • Опис стазе: стаза креће од локалитета Вратановац одакле правцем севера долазимо на Kуртово брдо (1025 мнв). Одатле кроз очуване природне састојине белог и црног бора у правцу северозапада се спуштамо у реку Kамишину. Преласком реке Kамишине излазимо на златиборске сувате и пашњаке па поред пишчевића колиба долазимо на Лесков вис. Даље гребеном између села Семегњева и села Шљивовице долазимо до Савиног брда. Од Савиног брда правцем југоисток стижемо до раскршћа на локалитету Суви врх, где скрећемо десно и даље правцем југозапад настављамо до Великог брда. Одатле правцем запада долазимо до Бојишта где скрећемо лево и поред старе шумарске куће и даље поред извора пијаће воде испод Сандиног кућишта полако излазимо у насеље Вратановац одакле одлазимо до почетне тачке.
 • Препоручени смер кретања: Вратановац - Kуртово брдо (1,3 км) - Пишћевића колибе (3,8 км) - Лескови вис (4,8 км) -Савино брдо (6,5 км) - Велико брдо (10,5 км) - Вратановац (14,4 км)
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, у близини трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у селу Семегњево.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у јесен 2020. године.