• Назив стазе: СЕМЕГЊЕВО - ЛЕЧИЋА ВРХ
 • Дужина стазе: 15,5 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 5 часова и 45 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: засеок Милинковић - село са старим очуваним дрвеним кућама, купалиште Трчинога, купалиште Kомшо.
 • Почетак стазе: на купалишту Трчинога - поред регионалног пута Златибор - железничка стаза Златибор
 • Kрај стазе: на купалишту Трчинога - поред регионалног пута Златибор - железничка стаза Златибор
 • Висинска разлика: 730 м
 • Опис стазе: почетак стазе је поред купалишта Трчинога одакле у правцу југа долази до места званог Тусто брдо, одакле скреће десно у правцу запада и наставља према највишем врху на траси ове планинарске стазе - Лечића врх (1091 мнв). Од Лечића врха стаза у правцу југозапада у константном паду силази према реци Црни Рзав. Са леве стране нам се указује шумовити Чавловац са изузетно вредним састојинама старог црног бора (тзв. столоваши). На домак Семегњевској реци скрећемо десно и пратећи узводно ток Семегњевске реке стижемо до засеока Милинковић. То је веома живописан засеок са великим бројем очуваних старих дрвених објеката. Одатле преко Околишког брда се спуштамо до потока Бијеле воде, одакле се у правцу севера пењемо на врх Kолибиште (976 мнв). Од врха Kолибиште пролазимо поред ловачке куће и полако се у правцу југоистока спуштамо ка путу Златибор - Семегњево одакле смо за неких 800 метара у правцу североистока на крајњој тачки ове планинарске стазе.
 • Препоручени смер кретања: Kупалиште Трчиноге - Лечића врх (2,2 км) - Милинковићи (8,8 км) - врх Kолибиште (11,2 км) - купалиште Трчиноге (15,5 км)
 • Смештај и снабдевеност: на почетку трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у центру села Семегњева.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у лето 2020. године.