• Назив стазе: ЧАВЛОВАЦ - KОБИЉА ГЛАВА
 • Дужина стазе: 13,8 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 5 часова
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: видиковац Kобиља глава, планинарски дом "Торник", извор питке воде у Гудури.
 • Почетак стазе: код планинарског дома "Торник" на асфалтном путу 200 метара од пута за ски центар Торник
 • Kрај стазе: код планинарског дома "Торник" на асфалтном путу 200 метара од пута за ски центар Торник
 • Висинска разлика: 550 м
 • Опис стазе: почетак стазе је код планинарског дома "Торник", одакле у правцу запада крећемо до засеока Kутлеше одакле одвајамо десно и пратимо маркирану трасу стазе до врка Kобиља Глава (1178 мнв) одакле се пружа поглед према туристичком насељу Златибор и оближњим златиборским врховима. Пратећи даље маркирану стазу у правцу запада долазимо до извора веома квалитетне воде за пиће (исти проток и температура током целе године) који се налази у кориту потока Речице. Од извора у правцу запада пратимо шумски камионски пут и долазимо до шумарске куће у Чавловцу, поред које такође имамо још један извор питке воде. И даље идемо на запад до локалитета Сватовско гробље одакле окрећемо на исток и долазимо до највишег врха на траси ове стазе - Црни врх (1198 мнв). Одавде се пружа предиван поглед према црногорским и босанскохерцеговачким планинским врховима. Даље пратећи правац југоисток долазимо до још једног видиковца и истакнутог врха - Џамија (1176 мнв). Одавде се пружа поглед према највишем врху Златибора - Торнику. Даље пратећи правац југ - југоисток пролазећи испод врха Лупоглав полако долазимо до засеока Kутлеше, одакле се спуштамо ка месту од кога смо и пошли.
 • Препоручени смер кретања: сепарација магнезита - Планински дом "Торник" (0,4 км) - Kутлеше (0,9 км) - врх Kобиља глава (3,1 км) - Извор у Гудури (4,1 км) - Шумарска кућа (5,5 км) - Сватовско гробље (6,5 км) - Црни врх (7,5 км) - врх Џамија (9,4 км) - Kутлеше (13,0 км) - Сепарација магнезита (13,8 км)
 • Смештај и снабдевеност: на почетку трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у центру села Семегњева.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у лето 2019. године.