Влада Републике Србије је 6. октобра 2017. године донела Уредбу о проглашењу Парка природе „Златибор“. На предлог Завода за заштиту природе Србије за управљача је предложено Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“. Преко својих делова предузећа Шумског газдинства „Ужице“ из Ужица и Шумског газдинства „Пријепоље“ из Пријепоља ЈП „Србијашуме“ управљају Парком природе „Златибор“.