Парк природе „Златибор“ се налази у југозападној Србији. Његову јужну границу чини река Увац са приобаљем. Западна граница се поклапа са државном границом према Републици Српској. Према северу граница иде падинама Мокре и Семегњевске горе, Груде, заобилази насељено место Златибор, наставља северним падинама Чиготе. Источну границу чине река Катушница са приобаљем и падине Муртенице. Планина Златибор припада регији Старовлашко – рашке висије, највеће серпентинисане перидотитске масе у Србији – површина 300 km2, дуга 30 km у динарском правцу пружања и широка до 15 km. Јасно је одвојена од околног терена стрмим падинама раседног карактера. Представља благо заталасану високу флувиоденудациону површ, једним делом скрашћену (Златиборска површ, просечне висине 950-1200 m, у централном делу висока 970-1000 m), са које се уздижу благо заобљени врхови: Торник 1497 m, Чигота 1422 m, Муртеница 1480 m. Површина Парка природе „Златибор“ износи 41.923,26 hа.