• Назив стазе: ЈАБЛАНИЦА - ЉУЉАШ
 • Дужина стазе: 18,7 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 6 часова и 50 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: црква брвнара у Јабланици, врх Гувнине, Брезовац, Kораћево врело и Kораћева пећина, врх Љуљаш.
 • Почетак стазе: код цркве брвнаре у Јабланици
 • Kрај стазе: код цркве брвнаре у Јабланици
 • Висинска разлика: 790 м
 • Опис стазе: Стаза креће од цркве брвнаре у Јабланици, пролази кроз засеок Јевтовићи и полако се пење на врх Гувнине. Одатле пролазимо кроз насеље Брезовац и поред Милошевог гроба долазимо до превоја Присад, одакле се пењемо на врх Љуљаш. Са врха Љуљаш се полако спуштамо према цркви брвнари у Јабланици.
 • Препоручени смер кретања: Црква брвнара у Јабланици - Јевтовићи (3,5 км) - врх Гувнине (7,4 км) - Брезовац (9,2 км) - Милошев гроб (10,5 км) - Присад (12,7 км) - врх Љуљаш (14.6 км) - Црква брвнара у Јабланици (18,7 км)
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у центру села Семегњева.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у јесен 2020. године.