• Назив стазе: ЉУБИШ - МУРТЕНИЦА
 • Дужина стазе: 18,1 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 6 часова и 50 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: Чичина пећина, видиковац на врху Невоља, комплекс квалитетних јелових, смрчевих и букових шума.
 • Почетак стазе: Дацовића превија - на асфалтном путу који води од Водица према Љубишу
 • Kрај стазе: Дацовића превија - на асфалтном путу који води од Водица према Љубишу
 • Висинска разлика: 810 м
 • Опис стазе: са простора поред пута који се може исористити као паркинг за аутомобиле у правцу југа крећемо се до највишег врха на овој траси - врха Невоља 1354 мнв. Са врха Невоља се пружа предиван поглед на долину Љубишнице, а у даљини се по ведром дану назире велики део Србије. Одатле се у правцу југоистока спуштамо ка туристичко угоститељском комплексу Бошкова вода. Од Бошкове воде се у правцу југоистока стижемо до Чичине пећине. Чичина пећина се налази у инвентару објеката геонаслеђа Парка природе Златибор. Од Чичине пећине у правцу југозапада долазимо до Хајдучке воде, а одатле у истом смеру настављамо и долазимо до шумарске куће у Праговима. Од Прагова полако се у правцу север - североисток враћамо на почетну тачку на Дацовића превију.
 • Препоручени смер кретања: Дацовића превија - врх Невоља (1,3 км) - Бошкова вода (4,5 км) - Чичина пећина (8,7 км) - Хајдучка вода (10,9 км) - Прагови (12,4 км) - Дацовића превија (18,1 км)
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, на траси се налази планинарски дом у Муртеници (у изградњи), ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у селу Семегњево у изградњи.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у јесен 2020. године.