• Назив стазе: СЕМЕГЊЕВО - ЛУПОГЛАВ
 • Дужина стазе: 13,3 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 4 часа и 30 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: врх Лупоглав, црква брвнара у селу Семегњеву, планинарски дом у селу Семегњеву, врх Дивизбор.
 • Почетак стазе: на железничкој станици Златибор, поред асфалтног пута где има довољно места за паркирање путничких аутомобила и аутобуса
 • Kрај стазе: на железничкој станици Златибор
 • Висинска разлика: 480 м
 • Опис стазе: планинарска стаза креће од железничке станице Златибор, одакле у константном успону у правцу запада долазимо до врха Лупоглав на 1090 метара надморске висине. Од Лупоглава у правцу североистока долазимо до центра села Семегњево у коме се налази црква брвнара и планинарски дом планинарског клуба "Ера" из Ужица. Од центра села у правцу истока долазимо до врха Дивизбор. Од Дивизбора се у правцу југа спуштамо до крајње односно почетне тачке ове планинарске стазе - железничке станице Златибор.
 • Препоручени смер кретања: Железничка станица Златибор - Планиница (3,1 км) - врх Лупоглав (4,4 км) - Семегњево (7,0 км) - врх Дивизбор (10,3 км) - Џамбаси (11,1 км) - Железничка станица Златибор (13,3 км)
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у центру села Семегњева.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у јесен 2019. године.