• Назив стазе: НЕГБИНА - KАРАУЛА
 • Дужина стазе: 14,1 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 5 часова
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: стаза је у склопу Парка природе "Златибор", стабло мунике, Ђенско борје.
 • Почетак стазе: Ђенско борје - на око 2,3 км од магистрале према Новој Вароши
 • Kрај стазе: Ђенско борје - на око 2,3 км од магистрале према Новој Вароши
 • Висинска разлика: 450 м
 • Опис стазе: Стаза од прелепог комплекса необичне састојине црног бора (необични облици крошњи настали највероватније утицајем стоке и временских услова) званог Ђенско борје правцем северозапад долази до стабла мунике (Pinus heldreichii) - заштићене врсте. Одатле правцем североисток долази до локалитета Рекача надморске висине 1340м одакле се у правцу севера долази до извора пијаће воде Забој. Одатле у смеру југ - југоисток долазимо до највишег врха на стази - Kараула 1349м. Од врха Kараула се полако спуштамо ка почетној тачки пролазећи поред Kовачевог врела.
 • Препоручени смер кретања: Ђенско борје - бор муника (4,0 км) - Рекача (7,2 км) - извор Забој (7,8 км) - врх Kараула (8,7 км) - Kовачево врело (12,0 км) - Ђенско борје (14,1 км)
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе је у изградњи планинарски дом у Муртеници.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у јесен 2020. године.