• Назив стазе: KОЛИЈЕВKА - ОРЛИЋ
 • Дужина стазе: 10,9 км
 • Тежина стазе: веома захтевна
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 5 часа и 50 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: Kолијевка, Радов поток, Томов водопад, врх Орлић.
 • Почетак стазе: на месту званом Kолијевка одакле се пружа феноменалан поглед на долину реке Увац
 • Kрај стазе: на месту званом Kолијевка одакле се пружа феноменалан поглед на долину реке Увац
 • Висинска разлика: 760 м
 • Опис стазе: стаза почиње са места званог Kолијевка одакле у правцу запада у благом успону стижемо до планинарског дома "Александар Џавовић". Од планинарског дома у правцу запада а касније југозапада стижемо до Радовог потока. Стаза у првом делу води шумским путем до извора Радовог потока код врха Закопина, а затим се прелази на уску стазу која се блаже спушта поред овог потока. Долазимо до улива Радовог потока у Томов поток, где настаје Црни поток који се на око један и по километар улива у реку Увац. У наставку, иде се уз ток Томовог потока на коме су бројни водопади, али је један од њих каскадни и висок око 60 метара по имену Томов водопад. Ток Томовог потока се напушта уз једну стрму косу врха Орлић (1235 мнв) који је уједно и највиша тачка на овој планинарској стази. Од врха Орлић у правцу југоистока спуштамо се до Kлачине где се налази извор пијаће воде. Од Kлачине се стаза пење у правцу југоистока до почетне тачке - Kолијевке.
 • Препоручени смер кретања: Kолијевка - планинарски дом "Александар Џавовић" (1,4 км) - Радов поток (2,3 км) - Томов водопад (4,0 км) - врх Орлић (6,6 км) - Kлачина (9,7 км) - Kолијевка (10,9 км)
 • Смештај и снабдевеност: на траси се налази планинарски дом "Александар Џавовић", ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у центру села Семегњева.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у пролеће 2021. године.