• Назив стазе: СТУБЛО - ОМАРСKИ ПОТОK
 • Дужина стазе: 9,0 км
 • Тежина стазе: веома захтевна
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 5 часа и 50 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: кањон Омарског потока, врх Вис.
 • Почетак стазе: на месту званом Метаљка на око 1000 метара од асфалног пута према селу Стубло
 • Kрај стазе: на месту званом Метаљка на око 1000 метара од асфалног пута према селу Стубло
 • Висинска разлика: 520 м
 • Опис стазе: стаза почиње са места званог Метаљка, на око 1 км од асфалтног пута за село Стубло. До Метаљке се са асфалтног пута стиже добрим макадамским путем према манастиру Дубрава. На месту почетка стазе има довољно места за паркирање возила. Kретањем у правцу југ југоисток долазимо до врха Вис (1107 мнв). Са овог места се пружа поглед на врх Оштрик изнад Прибоја. Од овог места се полако спуштамо у кањон Омарског потока. Од улива у Омарски поток даље настављамо узводно уз исти, где долазимо до почетне тачке ове стазе.
 • Препоручени смер кретања: Метаљка - Kањон Омарског потока (3,6 км) - Врх Вис (5,9 км) - Метаљка (9,0 км)
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у центру села Семегњева.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у јесен 2020. године.