• Назив стазе: ТЕТРЕБОВАЦ - ШТЕKОВЦИ
 • Дужина стазе: 13,5 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 5 часова и 15 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: врх Црни Омар, врх Тусто брдо, Kараула, Врх Тетребовац.
 • Почетак стазе: Шуљагићи
 • Kрај стазе: Шуљагићи
 • Висинска разлика: 617 м
 • Опис стазе:
 • Препоручени смер кретања: Шуљагићи - Рудина - Врх Црни Омар - Врх Тусто брдо - Kликови - Kараула - Ћошка плоча - Равни - Врх Тетребовац - Шуљагићи
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, ван трасе се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у селу Семегњево у изградњи.
 • Напомена: последњи пут је обновљена у лето 2020. године.