• Назив стазе: СЕМЕГЊЕВО - ВИОГОР
 • Дужина стазе: 15,1 км
 • Тежина стазе: лака
 • Уређеност стазе: одлично уређена и маркирана
 • Време за обилазак стазе: 5 часова и 30 минута
 • Врста стазе: кружна
 • Начин обележавања стазе: обострано
 • Врста маркације стазе: прописна планинарска (црвено - бела)
 • Значајни локалитети: водопад Скакавац у селу Семегњеву, врх велики Вијогор, водопад на реци Друганчици.
 • Почетак стазе: водопад Скакавац на око 300 метара од центра села у будућег планинарског дома
 • Kрај стазе: водопад Скакавац на око 300 метара од центра села у будућег планинарског дома
 • Висинска разлика: 590 м
 • Опис стазе: стаза креће од водопада Скакавац на потоку Скакавац који је један од геоморфолошких објеката геонаслеђа у рељефу Парка природе Златибор. Након што смо обишли водопад Скакавац у правцу север - северозапад настављамо ка најистакнутијем врху на траси ове планинарске стазе - Великом Вијогору чија је надморска висина 1281 м. Одатле се полако спуштамо до локалитета Јовин гроб (950 мнв). Од овог места они мало спремнији (део стазе број 8б - захтевна стаза) могу обићи и водопад на реци Друганчици који је изузетно леп поготово у пролеће приликом топљења снега када је река Друганчица и најбогатија водом. Након обиласка водопада у правцу запада проласком поред извора пијаће воде поново се враћамо на главну трасу стазе број 8. Одатле се путем који пролази поред колиба у којима су некада мештани Мокре Горе у току лета напасали своја стада стиже до засеока Тошићи и полако након тога до почетне тачке.
 • Препоручени смер кретања: Водопад Скакавац - врх Велики Виогор (4,2 км) - Јовин гроб (6,8 км) - Тошићи (12,3 км) - Водопад Скакавац (15,1 км)
 • Смештај и снабдевеност: ван трасе је планинарски дом Торник, ван трасе има приватног смештаја, на траси се налази планинарски дом ПK "Ере" из Ужица у центру села Семегњева.
 • Напомена: стазу је трасирао Слободан Стефановић, а последњи пут је обновљена у јесен 2019. године.